Opublikowany: 02/08/2022

Zalecenia ESMO.

ESMO png.png

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej  - ESMO opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w raku trzonu macicy.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(22)01207-8/fulltext