Opublikowany: 06/10/2021

Informacje NICE.

Aktualnosci_985x6904.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE przerwał opracowanie zaleceń stosowania preparatu awapritynib do leczenia chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego GIST z powodu braku dostarczenia pełnej dokumentacji przez firmę Blueprint Medicines.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta730