Onkologia kliniczna tom II

Onkologia kliniczna tom II
Autor
Maciej Krzakowski (red.), Piotr Potemski (red.), Krzysztof Warzocha (red.), Piotr Wysocki (red.)
ISBN
978-83-7599-826-9
Kategoria książki
Wydawca
VM Media Sp z o.o. VM Group sp.k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania
2015
Ręczny opis książki

Podręcznik ONKOLOGIA KLINICZNA został przygotowany z intencją przedstawienia Czytelnikom lekarzom wszystkich specjalności uczestniczącym w opiece nad chorymi na nowotwory  obecnego stanu wiedzy na temat epidemiologii i etiopatogenezy oraz diagnostyki i leczenia. Inspirację stanowiło znaczne zwiększenie liczby możliwych sposobów postępowania obserwowane w ostatnich latach, które w dużej mierze jest konsekwencją poznania mechanizmów powstawania i rozwoju nowotworów. Zdobycze genetyki i biologii molekularnej coraz częściej znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, co dotyczy wielu nowotworów, w tym występujących bardzo często i stanowiących poważny problem populacyjny. W przygotowaniu podręcznika Autorzy i Redaktorzy kierowali się potrzebą uwzględnienia zasady medycyny opartej na faktach, co oznacza przekazywanie informacji sprawdzonych na podstawie wyników badań klinicznych. Wspomniane informacje powinny być zawsze interpretowane w sposób krytyczny, aby uniknąć postępowania o wątpliwej wartości i  w konsekwencji  zmniejszenia szans uzyskania oczekiwanych wyników leczenia.